You are using an outdated and unsupported browser. Please upgrade to Chrome, FireFox, Opera, Safari or Internet Explorer 9. Thanks!   
Questions? Call us at +32 2 311 52 99 Safe and secure!
Selected by our experts
Reductions up to -40%
Delivery €5.90
Free returns
Cork warranty
Selected by our experts
Reductions up to -40%
Delivery €5.90
Free returns
Cork warranty

Streven naar strengere milieumaatregelen bij de Champagne-wijnbouwers

Posted on July 3, 2014 11:53 by Eric Merny Actua,  Nieuws,  Champagne

Er werd pas aangekondigd door de Regionale Raad van de Champagne, het CICV (Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne) dat er veel strengere milieuregels gaan opgelegd worden aan de wijnbouwers in de regio om een kwaliteitscertificaat te bekomen.

De wijnbouwers mogen niet meer dan 30 % van hun verkoopinkomsten gebruiken voor de aankoop van pesticiden en brandstof om tegemoet te komen aan de nieuwe milieurdoelstellingen opgelegd door het CICV. De wijnbouwers die hieraan tegemoet komen zouden trouwens niet enkel in de Champagne, maar in heel Frankrijk kunnen genieten van een certificatie met de mooie benaming Haut Valeur Environnementale (HVE).

Sommige wijnbouwers werken reeds aan deze normen of leggen zichzelf nog heel wat strengere normen op en zullen dus heel gemakkelijk dit certificaat bekomen, maar heel wat andere wijnbouwers zullen een drastische verandering moeten doorvoeren in hun cultuurtechnieken in de wijngaard.

De 20 000 wijnbouwers in de Champagne-regio kregen allemaal een boekje met 125 maatregelen waardoor ze ecologischer kunnen gaan werken. Het gaat niet enkel over brandstof, of sproeistoffen maar ook bv de raad meer hout te gaan gebruiken en echte hagen te gaan vormen rond de wijngaard in plaats van een metalen afspanning te gebruiken.

Thibault le Mailloux, woordvoerder van het CICV, benadrukte dat het in feit gaat om vier hoofdcriteria bij deze campagne.

  • 1) Het landschap van de Champagne-regio beschermen: dit zal uiteraard ook meespelen in hun verlangen om het landschap erkend te krijgen als World Heritage door de UNESCO.
  • 2) Het stimuleren van biodiversiteit
  • 3) Afval beperken en minder gebruik van chemische sproeimiddelen zoals pesticiden
  • 4) Een algemene inkrimping van de ecologische voetafdruk

De Champagne-regio was in feite reeds een voorloper in dit programma, omdat ze in 2003 een actie opgezet hebben om de CO2-uitstoot te verminderen. Sinds dat jaar zien we dat deze uitstoot met 15 % gedaald is per geproduceerde fles en dat het gebruik van pesticiden met 50 % gedaald is.

Men is ervan overtuigd dat door deze nieuw milieustandaard uit te spelen ze een competitief voordeel kunnen halen op de internationale markten. Consumenten besteden steeds meer aandacht aan deze natuurvriendelijke aanpak. Champagne wil hier een voorloper in zijn.

De enige zorg die overblijft zijn de bijkomende kosten die deze aanpak met zich meebrengt en of de consumenten bereid zullen zijn om hiervoor een hogere prijs te betalen. Wordt vervolgt…